SOTE tulee – oletko valmis?


Tommi Rasila osui monelta osin ns. arkaan paikkaan blogissaan 29.8.2016 koskien muutoksia kuntien omistajapolitiikassa. ”Kuntalaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tulee yhtiöittää toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kaikkia markkinaehtoisia kilpailtuja toimintoja. Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden, työvoima- ja yrityspalvelujen sekä työvoimakoulutusten osalta yhtiöittäminen tulee toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhtiöittämisen tavoitteena on usein edistää kilpailua, […]

Tommi Rasila osui monelta osin ns. arkaan paikkaan blogissaan 29.8.2016 koskien muutoksia kuntien omistajapolitiikassa.

”Kuntalaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tulee yhtiöittää toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kaikkia markkinaehtoisia kilpailtuja toimintoja. Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden, työvoima- ja yrityspalvelujen sekä työvoimakoulutusten osalta yhtiöittäminen tulee toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtiöittämisen tavoitteena on usein edistää kilpailua, turvata markkinaperusteinen hinnoittelu sekä parantaa kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä, taloudellista tehokkuutta ja tuloksen vertailtavuutta. Myös verotuksellisista, hankintalainsäädännöllisistä ja liiketaloudellisista syistä voi olla perusteltua harkita liiketoiminnallisten kokonaisuuksien yhtiöittämistä.” PWC

Menemättä yksityiskohtiin Lappeenrannan osalta voin todeta saman historiallisen kehityskulun julkisten toimintojen yhtiöittämisessä kuin Tampereellakin. Yhtiöitä on synnytetty vuosien saatossa ehkä enemmän kuin järki sallii. Päätöksenteko ja mm. taloudenpidon läpinäkyvyys ja esim. velkaantuminen on viety oy-yhtiömuodon salaisuuden piiriin.

Yhtiöiden hallituksiin on valittu eri poliittisten ryhmien niihin osoittamat henkilöt, oli osaamista tai ymmärrystä oy:n vaatimasta talouden, strategisen ajattelun tai muusta hallitusosaamisesta tai ei. On samalla virheellisesti annettu ymmärtää, ettei julkisomisteisen osakeyhtiön hallitustyöskentely ole niin vaativaa ja vastuullista kuin avoimella sektorilla! Tämän tyyppisestä hallituksesta ei ole yritykselle apua strategisten linjausten tuottajana sen enempää kuin operatiivisesta ohjauksestakaan toimitusjohtajalle.

Kaikki kunnia kaupan kassalla työskentelevälle Maijalle tai IT-guru Maurille heidän paikastaan yhtiön hallituksessa, mutta mikä on se lisäarvo ja osaaminen, mitä he oy-lain hengessä tuovat yhtiöön?

Lappeenrannassa tehtiin tilanteen korjaamiseksi vielä n. puoli vuotta jatkuvan valtuustokauden alussa linjaus, jossa jokainen eri kaupunkikonsernin osakeyhtiöön valittu luottamushenkilö sai oikeuden osallistua HHJ-koulutukseen ja HHJ-nimikkeen saadakseen loppukokeeseen ja sitä edeltävien tehtävien läpiviemiseen. Tämä oli vähintäänkin hyvä, ellei uraauurtava päätös.

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa vuoden 2017 alussa sekä uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017 mittavan organisaatiouudistuksen, missä mm. kaupungin yhtiörakennetta suoraviivaistetaan, yhtiöiden määrää tarkastellaan kriittisesti ja niiden vastuut organisoidaan uuden emoyhtiön LATO Oy:n (Lappeenrannan Toimitilat Oy) kautta. Taustalla ovat osaltaan talouden realiteetit, kuntien kaventuva päätösvalta sekä valmistautuminen uuteen maakuntahallintoon ja SOTE-uudistuksen vaatimuksiin.

Suomessa julkisomisteisten osakeyhtiöiden hallitukset vastaavat miljardien eurojen omaisuusmassasta sekä satojen miljoonien eurojen investoinneista tulevina vuosina.

Nyt valmisteilla oleva SOTE-uudistus, kilpailuneutraliteettivaatimukset, toimintojen tehostaminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus edellyttävät tämän hetkisen tiedon valossa yhtiömuotoa yhä useammalta toimijalta.

Näiden yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa käsiteltäessä on esitetty poliittisesti nimitettyjen luottamushenkilöiden ohella hallituksiin jäseniksi hallitusammattilaisia. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että alueellisten Kauppakamarien ja hallituspartnerien tulee olla hereillä. Yhteistyössä valmiita, paitsi kouluttamaan uusia osaajia niin myös esittämään rekistereissään olevia ammattilaisia noihin hallituksiin.

 

Erkki Räsänen
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry
hallituksen vpj.