HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN ON SIJOITUS TULEVAAN


Board-hankkeen viimeinen seminaari pidettiin 15.11.2022 Lappeenrannan Kehruuhuoneella


 

Hallitustyön kehittäminen on mahdollista käsittää investointina, jonka tavoitteena on kasvattaa yrityksen liiketoimintaa strategian mukaisesti keskipitkällä tähtäimellä. Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää aina muutoksia, jotka ovat seurausta toimintaympäristössä tapahtuvista liikahteluista. Näitä liikahteluja  yrityksen hallituksen tulee pystyä havainnoimaan ennakoivasti.

HYVÄ HALLITUS BOARDSEMINAARI 15.11.2022

Etelä-Karjalan Hallituspartnerien Board-hanke on toiminut nyt lähes vuoden. Sinä aikana hankkeen avulla on herätelty eteläkarjalaisia yrittäjiä oivaltamaan tuon ennakoivan havainnoinnin tärkeys. Lähestymiskeinoina suorat viestit yrityksiin tavoittivat n. 470 yritystä. Henkilökohtaisesti on tavattu viitisenkymmentä yrittäjää, joista toistakymmentä on ohjattu hakemaan yrityskohtaista jatkovalmennusta. Koulutuksellisia tilaisuuksia on hankkeen toiminta-aikana järjestetty yhteensä neljä, joista viimeisimpänä hankkeen ydinsanomaa peilaava lähiseminaari 15.11.2022 Lappeenrannan Kehruuhuoneella. Seminaari toteutettiin hybridinä, paikalle oli saapunut reilu 30 osallistujaa ja verkon kautta sanomaa seurasi kymmenkunta kiinnostunutta. Kaikkiaan hankkeen koulutustilaisuuksiin on osallistunut yli 160 henkeä.

Seminaarin sanomallinen sisältö oli monipuolinen. Timmo Blaubergin juohevasti ja asiantuntevasti johdatteleman aamupäivän alkuun saatiin tutustua Lappeenrannan kaupungin uuteen elinvoimajohtajaan Ding Ma:han, jonka sanoma oli pelkistetysti se, että kaupungin elinvoima syntyy yrityksissä. Nora Ahtola LAB ammattikorkeakoulusta tarjosi LUT konsernin oppilaitosten yritysyhteistyötä elinvoiman kasvattamiseksi. Harri Koskinen Kivalteri Consultingista luotasi seminaarin syvintä sisältöä hallitustyön kannalta otsikolla ”Mistä syntyy yrityksen kilpailuetu?” Kahden key note-puhujan välissä Timo Saarainen esitteli EKHP:n toimintaa ja Board-hankkeen tavoitteita sekä evästi osallistujia sanoen ”Olkaa te kiinnostuneita meistä, me olemme kiinnostuneita teistä”. Board-hankkeen yhteistyökonsultti Harri Mäkitie Consultium Oy:stä puhui muutosjohtamisesta nimenomaan hallituksen näkökulmasta ja tilaisuuden päätteeksi Timmo Blauberg puristi paikallaolijoilta esiin asian, joka seminaarissa oli jättänyt kullekin muistijäljen.

On syytä olla tyytyväinen seminaariin osanottoon aikana, jolloin koulutuksellista tarjontaa yrityksille on joidenkin mielestä liikaakin. Board-hankkeen päättymisestä huolimatta Etelä-Karjalan Hallituspartnerit on, kuten Timmo Blauberg kiteytti, yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja kehityksen asialla. Keinot, millä yhdistys tavoitteitaan toteuttaa liittyvät yritysten hallitusten rakenteisiin ja toimintaan vaikuttamiseen.