ROHKEA JOTEX WORKS VAHVISTI HALLITUSTAAN


Keväällä 2021 Etelä-Karjalan Hallituspartnerit auttoi Jotex Works Oy:tä kehittämään hallitustyöskentelyään löytämällä kaksi uutta yrityksen ulkopuolista hallitusjäsentä

Jotex Works Oy:n hallitus henkilöt vasemmalta oikealle: Outi Pikkusilta, Tero Pikkusilta, Tarmo Karhapää, Ola Ulmala, Sisko Välimaa ja Jere Välimaa.

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit on maakunnallinen toimija, joka vahvistaa alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä kehittämällä yritysten hallitustyöskentelyä. Etelä-Karjalan Hallituspartnerit on osa valtakunnallista yli tuhannen hallitusammattilaisen verkostoa. Toiminnan yhtenä tavoitteena on löytää verkostoista sopivia hallituspartnereita maakunnassa toimivien yritysten hallituksiin. Lisäksi vuosittain järjestetään mielenkiintoisia hallitustyöskentelyn seminaareja sekä monipuolisia koulutustilaisuuksia. 

Viime keväänä Etelä-Karjalan Hallituspartnerit auttoi jäsenyritystään Jotex Works Oy:tä kehittämään sen hallitustyöskentelyä löytämällä kaksi uutta yrityksen ulkopuolista hallitusjäsentä. 

EKHP:n puheenjohtaja Sami Hänninen on tyytyväinen yhteistyöhön ja yrityksen ensimmäisten ulkopuolisten hallituspartnereiden löytymiseen. ”Yhteistyömme jatkuu ja saamme varmasti kuulla, miten hallitustyöskentely kehittyy Jotex Worksissa” toteaa Hänninen.

Jotex Works Oy:n uusiksi hallituksen jäseniksi valikoituvat lahtelainen diplomi-insinööri Ola Ulmala ja joensuulainen insinööri Tarmo Karhapää. Molemmilla uusilla hallitusjäsenillä on laaja yleisjohtamisen sekä hallitustyön kokemus. 

Jotex Works Oy yrityksenä kiinnosti molempia hallitusjäseniä, koska yrityksellä on tunnetusti paljon osaamista ja hyviä asiakkuuksia. He haluavat tuoda oman rautaisen pitkän työkokemuksensa yrityksen käyttöön. Ulmala on tunnistanut yrityksen johdon tahtotilan toimintojen kehittämisessä ja toteaa pystyvänsä auttamaan yritystä muutoksessa strategialähtöisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ulmala on toiminut lähes 30 vuotta asiakasrajapinnassa, pienten ja suurten yritysten kanssa. Lisäksi Ulmala haluaa osaltaan olla vahvistamassa jo olemassa olevia perheyrityksiä. Hän näkee oman toimintansa hallitustyössä vahvistavan koko Suomen ”perustuksia”. Karhapää oli tunnistanut yrityksen löytäneen oman markkinasegmenttinsä sekä onnistuneen saamaan isot teollisuusyritykset asiakkaaksi. Karhapää on innostunut voidessaan tuoda omaa osamistaan yrityksen hallitustyöskentelyyn. Hän uskoo oikean strategian avulla yrityksen kasvavan ja kehittyvän edelleen.

Uudet yrityksen hallituksen jäsenet kiteyttävät hyvin hallitustyöskentelyn tärkeimmät asiat, jotka edustavat nykyaikaista hallitustyöskentelyä sekä katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Karhapää nostaa esiin yrityksen edusta huolehtimisen, toimintojen asianmukaisen järjestämisen ja laajakantoisen asioiden päättämisen. Hän toteaa strategian olevan ”olennainen osa arvon kasvattamisessa keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Ulmala taasen näkee hallitustyöskentelyssä tärkeäksi yrityksen strategian luomisen sekä sen ymmärrettäväksi ja eläväksi tekemisen henkilöstölle. Tärkeää on elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kasvattaminen. Lisäksi Ulmala painottaa hallitustyöskentelyssä ”toimivan johdon sparraamista ja tukemista yhdistämällä hallitusjäsenten eri osaamisalueita”.

Onnistunutta yritysstrategiaa uudet hallitusjäsenet lähestyvät käytännönläheisesti. Yritysstrategian on oltava henkilöstön suuntaan ymmärrettävä, ilman monimerkityksistä käsitteistöä. Onnistuessaan se vie yrityksen pitkäaikaiseen tavoitteeseen yrityksen arvoa kasvattaen. Ulmala painottaa strategian tavoitteellisuutta ja mitattavuutta. Lähtökohta on strategian määrityksen selkeys. Mitattavuudessa näkyy yrityksen tulevaisuuden tahtotila ja kehitysaskeleet toteutumiseen. Karhapää näkee onnistuneessa yritysstrategiassa käytäntöön purettuja toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vievät yrityksen haluttuun tilaan. Karhapää kiteyttää osuvasti ”strategian pitää olla yksinkertainen ja helppo ymmärtää sekä helppo kommunikoida”.

Rekrytointiprosessi käynnistyi EKHP:n ja Jotex Worksin välisellä toimeksiantosopimuksella. Hallituspartnereiden edustaja teki yhteistyön alussa kattavan alkukartoituksen yrityksen yleisestä tilanteesta, sen hallitustyöskentelystä sekä hallituksen täydentämisestä. Aluksi laadittiin uusien hallitusjäsenten rekrytoinnin hakukriteerit sekä hakuilmoitus, joka toimitettiin ensin paikallisille partnerijäsenille ja sen jälkeen valtakunnallisen partneriverkoston kanaviin. Toimeksiannosta kiinnostuneita ehdokkaita oli kaksitoista. Potentiaaliset kandidaatit haastateltiin EKHP:n ja Jotex Worksille esitettiin sopivimmat ehdokkaat. Yritys haastatteli itse kärkiehdokkaat ja valittujen uusien hallitusjäsenten kanssa tehtiin sopimukset. 

Jotexin toimitusjohtaja Outi Pikkusilta on tyytyväinen rekrytointiprosessiin. Hän toteaa ”Hallituspartnereiden verkostojen kautta yrityksemme kiinnosti ja löysimme mahtavaa osaamista sekä kokemusta uusien hallitusjäsenten myötä. Hakuprosessi oli yllättävän helppo ja erittäin kokeneita sekä päteviä hakijoita oli useita. Valtsimme heistä kaksi ja uskon, että saamme tuloksia hallitustyön kehittämisestä. Suosittelen lämpimästi käyttämään Etelä-Karjalan Hallituspartnereita uusien hallitusjäsenten rekrytoinnin tukena. Koko prosessi oli erittäin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hoidettu”.

Lisätiedot:

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry, Sami Hänninen, puheenjohtaja, sami.hanninen@globalworks.fi,  +358 400 835 470

Jotex Works Oy, Outi Pikkusilta, toimitusjohtaja, outi.pikkusilta@jotexworks.fi, +358 40 83 95 176