YRITYSTEN HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTYMISELLÄ KASVUA


Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry on saanut maakuntaliitolta EAKR rahoituksen BOARD-hankkeelle vuodelle 2022 ja toiminta käynnistyy heti vuoden alusta. Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry edistää eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä hallitustyöskentelyä kehittämällä. Yhdistys auttaa yrityksiä löytämään näiden tarpeisiin sopivia uusia hallituksen jäseniä. Etelä-Karjalassa toimii yhdistyksen puitteissa noin 25 hallitusammattilaista. Valtakunnallisessa hallitus-partneriverkostossa on yli 1000 hallitustyön osaajaa. Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry on saanut […]

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry on saanut maakuntaliitolta EAKR rahoituksen BOARD-hankkeelle vuodelle 2022 ja toiminta käynnistyy heti vuoden alusta.

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry edistää eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä hallitustyöskentelyä kehittämällä. Yhdistys auttaa yrityksiä löytämään näiden tarpeisiin sopivia uusia hallituksen jäseniä. Etelä-Karjalassa toimii yhdistyksen puitteissa noin 25 hallitusammattilaista. Valtakunnallisessa hallitus-partneriverkostossa on yli 1000 hallitustyön osaajaa.

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry on saanut maakuntaliitolta EAKR rahoituksen BOARD-hankkeelle vuodelle 2022 ja toiminta käynnistyy heti vuoden alusta. 

Hankkeelle on palkattu projektipäälliköksi Tarmo Soronen. Hän on pitkän linjan yrityskehittämisen ammattilainen. Soronen on suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) tutkinnon. Ja monet muistavat hänet Etelä-Karjalan Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeiden vetäjänä. Maakunnan yrityselämän tuntemus edesauttaa BOARD-hankkeen tunnettuuden lisäämisessä sekä yritysten kasvu- ja kansainvälistymistavoitteiden toteuttamisessa.

”Hyvä hallitustyö pystyy poistamaan yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen esteitä ja siksi hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa sekä myös monien hyvien case-tapausten avulla” kuvailee Tarmo Soronen hallitustyön merkitystä.

”On erinomaisen hienoa, että Etelä-Karjalan hallituspartnerit ry sai EAKR hankerahoituksen, jonka avulla on mahdollista kehittää eteläkarjalaisten yritysten hallitustyöosaamista, kasvua ja mahdollista kansainvälistymistä. Lisäksi olemme erittäin iloisia saadessamme hyödyntää Tarmon erinomaista osaamista, yrittäjyyden kehittämisen kokemusta sekä tekemisen asennetta hankkeemme läpiviemiseksi” toteaa EKHP:n hallituksen puheenjohtaja Sami Hänninen.

Hankkeen yleisinä tavoitteina on edistää PK-yritysten hallitustyötä Etelä-Karjalassa sekä varmistaa ja tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittymishalua, kasvua ja halua hyödyntää kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Hanke haluaa valjastaa yritysten hallitukset sen lisäarvon tuottamiseen, jolla voidaan varmistaa työpaikat yrityksissä. Hanke haluaa lisäksi tukea yritysten tulevaisuuspyrkimyksiä, jotka liittyvät sekä toimintaympäristöön että liiketoiminnan tuloksellisuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on hakea myös jatkohankkeelle rahoitusta, joten projekti tulee olemaan pidempiaikainen.

 

Lisätietoja: 

Sami Hänninen

Hallituksen puheenjohtaja

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

0400 835 470

sami.hanninen@globalwork.fi

 

Tarmo Soronen

Projektipäällikkö

BOARD-hanke

0400 187 864

tarmosoronen@gmail.com