Arvoisa päättäjä


Uuden valtuustokauden alkaessa kuntien tytäryhtiöiden hallitukset uudistuvat. On ensiarvoisen tärkeää, että uusiin kuntayhtiöiden hallituksiin valitaan hallitustyön osaajia ja vähintäänkin osakeyhtiön hallitustyöstä aidosti kiinnostuneita ja kehittymishaluisia henkilöitä.

Uuden valtuustokauden alkaessa kuntien tytäryhtiöiden hallitukset uudistuvat. On ensiarvoisen tärkeää, että uusiin kuntayhtiöiden hallituksiin valitaan hallitustyön osaajia ja vähintäänkin osakeyhtiön hallitustyöstä aidosti kiinnostuneita ja kehittymishaluisia henkilöitä.

Hallitusten vastuulla on valtava määrä kuntalaisten omaisuutta. Kuntien tytäryhtiöiden yhteinen tasearvo on Etelä-Karjalassakin satojen miljoonien eurojen suuruinen. Ei ole merkityksetöntä, kuka tästä omaisuusmassasta päättää. Valintojen merkitystä korostaa myös kuntalaki. Siinä todetaan, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Hallitustyössä haastavinta ja kiinnostavinta on strategisten tavoitteiden asettaminen. Jokainen hallituksen jäsen joutuu pohtimaan toimintaympäristön muuttumista ja muutosten merkitystä yrityksen kannalta. Hallitus vastaa valitun strategian toteuttamisesta ja tukee tässä työssä toimitusjohtajaa. Hallituksen jäsenten tehtävänä on myös seurata jatkuvasti ympäristön muutoksia ja reagoida yrityksen toimintaan vaikuttaviin asioihin tuomalla ne välittömästi hallituksen käsiteltäväksi.

Hallitustyö on avointa vuoropuhelua, eri osapuolten osaamisen hyödyntämistä sekä uusien haasteiden edellyttämien valintojen tekemistä. Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa on vaativaa erottaa olennainen turhasta ja asettaa asiat tärkeysjärjestykseen.

Laadukas hallitustyöskentely saattaa joskus tarvita riippumattoman hallitusjäsenen tai -jäsenten valitsemista täydentämään ryhmän osaamista. Ulkopuolinen hallitustyöskentelyssä kokemusta kartuttanut henkilö tuo keskusteluihin uusia näkemyksiä ja pystyy objektiivisuudellaan varmistamaan, että yrityksen etu huomioidaan. He tuovat hallitustyöhön osaamista hallitustyön periaatteista, kokouskäytännöistä ja operatiivisen johdon tukemisesta.

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry:ssä on reilut 30 kokenutta jäsentä, joiden monipuolinen ammattitaito on käytettävissänne valitessanne uusia riippumattomia jäseniä kuntayhtiöiden hallituksiin. Mielellämme autamme sopivan hallituksen jäsenen löytämisessä.

Toukokuussa 2021,

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry Hallitus

Lataa Kuntakirje 2021