Hallitustyöstä ja uudistumisesta keskusteltiin syyskuisessa Lappeenrannassa


Maanantaina 7.9.20 Etelä-Karjalan Hallituspartnerit järjesti Etelä-Karjalan Osuuspankin tiloissa yleisölle avoimen tapahtuman, jonka pääpuhujana oli vuorineuvos Reijo Karhinen.

 

Maanantaina 7.9.20 Etelä-Karjalan Hallituspartnerit järjesti Etelä-Karjalan Osuuspankin tiloissa yleisölle avoimen tapahtuman, jonka pääpuhujana oli vuorineuvos Reijo Karhinen.

Tilaisuuden avasi Etelä-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns, minkä jälkeen Etelä-Karjalan Hallituspartnerien puheenjohtaja Sami Hänninen kertoi partneritoiminnasta Etelä-Karjalassa. Lisäksi saatiin alustavia tuloksia yhä avoinna olevasta paikallisille yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksella hallituspartnerit haluaa herätellä eteläkarjalaisia yrityksiä menestymään ja kehittämään yrityksensä hallitustyöskentelyä. Alustavien tulosten perusteella toimivan hallituksen vaikutus yrityksen menestykseen ymmärretään. Neljäsosa vastaajista on myös kiinnostunut laajentamaan hallitustaan ja ottamaan mukaan uuden hallitustyön osaajan. Etelä-Karjalan Hallituspartnereilla on selvästi kuitenkin vielä työsarkaa, jotta hallitusjäsenten välitys kiinnostuneisiin yrityksiin saadaan toteutettua.

Kahvitauon jälkeen vuorineuvos Reijo Karhinen kertoi omiin kokemuksiinsa perustuen hallitustyöskentelystä. Karhisella on kokemusta yli viidestä tuhannesta hallituksen kokouksesta. Hyvän hallituksen ominaisuuksiksi nousivat mm. monipuolinen osaaminen, monimuotoisuus, johdon rakentava haastaminen ja sitoutuneisuus. Hallituksen tulisi orientoitua tulevaisuuteen, olla arvopohjaltaan vahva, ajatella strategisesti ja tuottaa aidosti lisäarvoa sekä olla aidosti johdon tukena. Karhinen muistutti uudistumisesta. Yrityksen organisaatioiden tulisi uudistua vähintään samaa vauhtia toimintaympäristön uudistumisen kanssa. Kunkin hallituksen jäsenen tulisi huolehtia oman osaamisensa uudistamisesta. Kerran vuodessa onkin hyvä kysyä itseltään: ”Mikä on minun hallitusjäsenarvoni nyt – olenko kuluneen vuoden aikana nostanut arvoani omaksumalla ja oppimalla uutta?”