Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko yrityksemme liian pieni kehittämään hallitustyöskentelyä ja ottamaan yrityksen ulkopuolisen hallitusjäsenen?

Jos yrityksessänne on hallitus, kuten osakeyhtiöpohjaisessa yrityksessä tulee olla, yrityksenne ei ole liian pieni. Hallituspartnerit ovat olemassa nimenomaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten. Suurempien yritysten hallitusjäseniä välittää esim. Boardman-verkosto.

Kuinka paljon yhteistyö hallituspartnereiden kanssa maksaa ja mitä muita kuluja yritykselle tulee, kun yritykseen otetaan ulkopuolinen hallitusjäsen?

Yhteistyön alussa teemme yrityksellenne hallitustyöskentelyn alkukartoituksen, jolla selvitämme minkälaista osaamista teidän yrityksessänne juuri nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Alkukartoituksen jälkeen halutessanne etsimme teille sopivia hallitusjäsenkandidaatteja, joista te itse valitsette yrityksenne hallitukseen sopivimman. Alkukartoitus ja sopivan hallitusjäsenen etsintä maksaa 500 euroa. Jos päätätte hyväksyä jonkun ehdokkaistamme, laskutamme 500 euron hallitusjäsenen välityspalkkion. Hallituksen jäsenelle maksettavasta hallituspalkkiosta neuvottelette valittavan hallitusjäsenen kanssa keskenänne.

Mitä hyötyä uudesta hallituksen jäsenestä olisi meille?

Ammattitaitoinen hallituksen jäsen tuo mukanaan paljon kokemusta, uutta osaamista ja omat verkostonsa. Yrityksen ulkopuolinen ammattilainen auttaa myös näkemään yrityksenne toiminnan kokonaisuutta uudesta näkökulmasta. Hallituksen jäsen on sitoutunut kehittämään yritystä omistajan haluamaan suuntaan. Ammattimainen hallitus on myös luottamusta herättävä signaali rahoittajille.

Entä jos emme löydä ketään, joka tuntee toimialaamme?

Hallituksen jäsenellä ei tarvitse välttämättä olla juuri teidän toimialanne tuntemusta. Yrittäjä ja omistaja yleensä tuntee oman toimialansa parhaiten. Toimialaa tuntematon hallituksen jäsen tuo rutkasti uutta osaamista yritykseen, saattaa jopa paremmin osata kyseenalaistaa ja herättää uusia kehitysajatuksia. Hyvä hallitus on aina monimuotoinen.

Jos tilaamme alkukartoituksen, leviääkö tieto yrityksemme asioista kaikille hallituspartnereille?

Ei leviä. Alkukartoitus tehdään täysin luottamuksellisesti. Sen jälkeen on teistä kiinni, mitä kerrotte mahdollisille hallitusjäsenehdokkaille. Hallituksen jäsenillä puolestaan on laissa säädetty salassapitovelvollisuus myös heidän toimikautensa jälkeen.

Onko yrityksemme päätäntävalta ulkopuolisella hallituksen jäsenellä?

Hallituksen jäsenten velvollisuus on kuunnella omistajan tahtoa hallitustyöskentelyssä ja ajaa yrityksen sekä osakkeenomistajien etua tasapuolisesti. Hallituksella, omistajilla ja toimitusjohtajalla on omat roolinsa ja vastuunsa.

Mitä jos omistajina emme ole samaa mieltä hallituksen jäsenen kanssa?

Asioista voidaan ja saa olla eri mieltä. Pyrkimys on aina lopulta löytää yhteiset ratkaisut ja konsensus erilaisiin näkemyksiin. Omistajilla on lopulta aina mahdollista vaihtaa hallitusta. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen voi lain mukaan erottaa ennen toimikauden päättymistä se, joka jäsenen on tehtäväänsä valinnut.

Mitä jos hallituksen täydentäminen ulkopuolisella hallitusjäsenellä tuntuu vielä liian isolta askeleelta yrityksellemme?

Jos tarvitset kevyempää vertaisapua ja ulkopuolisen hallitusjäsenen ottaminen tuntuu vielä liian isolta muutokselta yrityksellenne, niin voitte saada neuvoja myös yrityskummeilta. Yrityskummi kuuntelee, neuvoo ja tukee, mutta ei ole samalla tavalla vastuussa  ja sitoutunut yrityksenne menestymiseen kuin hallituksen jäsen.