Hallitustyö

PK-yrityksen ja yrittäjän haasteet

Yrittäjän ja pk-yrityksen haasteet kasvavat liiketoiminnan kasvaessa, strategiaa muutettaessa, uusia markkinoita avatessa, tuote- ja palvelutarjontaa laajennettaessa, kansainvälistyttäessä, omistuspohjaa laajennettaessa, sukupolvenvaihdosta valmisteltaessa ja muissa epäjatkuvuuskohdissa.

 

Tehokkaan hallituksen merkitys pk–yritykselle

Ulkopuolisilla liiketoiminnan ja hallitustyön ammattilaisilla täydennetty omistajia edustava hallitus voi tukea yritystä ja yrittäjää pitkäjänteisesti, sitoutuneesti, vastuullisesti ja asiantuntevasti mm.:

  • strategisissa analyyseissä ja valinnoissa
  • valitun strategian toteuttamisessa
  • uusissa avauksissa
  • markkinointia, henkilöstöjohtamista, tuotekehitystä ja muita yrityksen avaintoimintoja kehitetäessä
  • riskien hallinnassa ja hallittujen riskien ottamisessa.

Tehokkaasti toimiva hallitus tuottaa yritykselle huomattavaa lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa.