Laitex Oy :lle Etelä-Karjalan Kultainen nuija 2017

27.2.2017

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry on valinnut Laitex Oy :n Hallituspartnerit -verkoston Etelä-Karjalan ehdokkaaksi valtakunnalliseen Kultainen Nuija 2017 -valintaprosessiin. Huomionosoitus Kultainen nuija suunnataan PK -yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää kehitystä.

Laitex Oy on toimittanut yli 30 vuoden ajan materiaalinkäsittelyjärjestelmiä ja -projekteja huoltopalveluineen. Jopa 80 % yhtiön liikevaihdosta tulee vientiprojekteista. Yhtiö toimii kovassa kilpailuympäristössä. Yhtiö on jatkuvan uudistumisen lisäksi toteuttanut sukupolvenvaihdoksen toimivassa johdossa. Yhtiön hallituksessa ovat myös ulkopuoliset ammattilaiset antaneet merkittävän panoksensa. Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet verraten hyvin. Vuoden 2016 aikana luotiin pohja hyvälle tilauskannalle ja näkymille vuonna 2017, esimerkkinä Turku Energian tilaus, joka lisää Laitex Oy :n työvoimaa ja laajentumismahdollisuuksia. 

 

------------

 

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry edistää eteläkarjalaisten pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Tavoitteemme on kehittää hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä pk-yrityksissä.

Haluamme myös madaltaa kynnystä löytää ja hyödyntää yrityksen ulkopuolisia, kouluttautuneita ja kokeneita liiketoiminnan, pk-yritystoiminnan ja hallitustyön asiantuntijoita hallitusjäseninä Etelä-Karjalassa.